Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Chương trình được quan tâm nhiều nhất
Thông qua việc tổ chức dạy nghề điện , giúp HS nâng cao kiến thức về các thiết bị điện, biết cách sử dụng các thiết bị điện an toàn và đúng kỹ thuật đồng thời tạo điệu kiện cho HS có những quyền lợi trong việc xét tuyển vào cấp THPT ở năm học cuối cấp. ...
Gồm 9 mô đun: xử lý văn bản nâng cao; sử dụng bảng tính nâng cao; sử dụng trình chiếu nâng cao; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu; thiết kế đồ họa hai chiều; biên tập ảnh; biên tập trang thông tin điện tử; an toàn, bảo mật thông tin; sử dụng phần mềm kế hoạch dự án
Thông qua việc tổ chức dạy nghề bộ môn cắm hoa, giúp học sinh hiểu một số kiến thức cơ bản về công cụ, kỹ thuật, quy trình công nghệ của việc cắm hoa
Sử dụng Revit Architecture thiết kế và thể hiện kiến trúc “live”. Tăng năng suất lên 200% so với sử dụng các công cụ truyền thống (ACAD, 3DS Max…..) do loại bỏ hoàn toàn việc tư duy hình khối khi triển khai mặt cắt, chi tiết và tự động thống kê khối lượng vật liệu.
Cung cấp kiến thức 6 mô đun IU01, IU02, IU03, IU04, IU05, IU06 của thông tư 03 - BTTTT để thi lấy chứng chỉ sử dụng CNTT cơ bản.
Sử dụng thành thạo SAP2000 trong các bài toán tĩnh định và siêu tĩnh. Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kết cấu BTCT dầm, khung, móng băng. Hướng dẫn ứng dụng SAP 2000 trong quy trình thiết kế dầm, khung không gian, móng băng theo TCVN
Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kcấu nhà cao tầng. Ứng dụng phầm mềm ETABS và SAFE trong quy trình thiết kế kết cấu nhà cao tầng.
Dùng phần mềm NOVA để thiết kế đường (trắc dọc, trắc ngang, tính khối lượng đào đắp....)
Dùng phần mềm MIDAS để thiết kế cầu (cầu liên tục)
Giúp học viên hiểu rõ và thể hiện nhanh chóng, khoa học, chính xác các loại bản vẽ kết cấu
Giúp học viên hiểu rõ và thể hiện nhanh chóng, khoa học, chính xác các loại bản vẽ kiến trúc-xây dựng
Sử dung 3DS MAX ở mức độ chuyên nghiệp diễn họa nội, ngoại thất
Hệ thống hóa kiến thức kết cấu chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, ứng dụng SAP hoặc Etabs, safe để từng bước giải các công trình khác nhau
Trang bị cho người học các kỹ năng thiết yếu về tin học và hệ thống hóa các kỹ năng diễn họa kiến trúc của một họa viên kiến trúc thực thụ.
Sử dụng công cụ tin học hỗ trợ 3 nhóm kỹ năng thiết yếu cho kỹ sư xây dựng: vẽ kiến trúc-xây dựng, phân tích và thiết kế kết cấu, quản lý xây dựng (dự toán công trình và quản lý tiến độ) ứng dụng thành thạo trong đồ án môn học, đồ án tố nghiệp, các công trình thực tế
Sử dụng công cụ tin học hỗ trợ 3 nhóm kỹ năng thiết yếu cho kỹ sư cầu đường: Thể hiện bản vẽ và đọc hiểu các bản vẽ cầu đường, phân tích và thiết kế kết cấu đường, kết cấu cầu, quản lý cầu đường (dự toán công trình và quản lý tiến độ cho nghành cầu đường)
Hệ thống hóa kiến thức bê tông 1,2 . thiết kế kết cấu nhà cao tầng. Ứng dụng phầm mềm ETABS và SAP 200 trong quy trình thiết kế kết cấu từ nhà thấp tầng đếnnhà cao tầng. ...
Giúp học viên hiểu rõ và thể hiện nhanh chóng, khoa học, chính xác các loại bản vẽ kiến trúc-xây dựng. Giúp học viên hiểu được cấu tạo chi tiết bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công ...