Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Tính Toán Kết Cấu
Thiết kế cầu với Midas (1,5 tháng)
Dùng phần mềm MIDAS để thiết kế cầu (cầu liên tục)
 Mục tiêu:

- Dùng phần mềm MIDAS để thiết kế cầu (cầu liên tục)

Nội dung:

- Bổ túc kiến thức thiết kế cầu BTCT.

- Quy trình thiết kế cầu liên tục từ bước sơ bộ, kỹ thuật đến bước thi công bằng phần mềm MIDAS.

Đối tượng:

- Đã học thiết kế cầu BTCT

Chương trình được quan tâm nhiều nhất