Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Chuyên đề Green Building
Phân tích và thiết kế kết cấu công trình với Robot Structural Analysis Professinal - ROBOT (2 tháng)
Sử dụng phần mềm Robot tính toán và phân tích kết cấu CT (bài toán dầm liên tục, khung không gian). Cài đặt các thông số và kết xuất với ASD cho ra bản vẽ chi tiết kết cấu theo TCVN.


1. Mục tiêu:

- Sử dụng phần mềm Robot tính toán và phân tích kết cấu CT (bài toán dầm liên tục, khung không gian)

- Cài đặt các thông số và kết xuất với ASD cho ra bản vẽ chi tiết kết cấu theo TCVN.

2. Nội dung

- Lấy sơ đồ tính từ file RST hoặc tự tạo mô hình bằng các công cụ Robot

- Tạo các trường hợp tải và tổ hợp, gán tải trọng

- Tính nội lực, phân tích kết cấu, xem kết quả dưới dạng sơ đồ hoặc bảng

- Thiết kế kết cấu theo TCVN (Snip)

- Cài đặt thông số và xuất kết quả bản vẽ cấu kiện móng, cột, dầm, sàn (bao gồm thống kê vật liệu) sang ASD

3. Đối tượng:

- Kỹ sư và SV ngành xây dựng dân dụng

- Đã học cơ học kết cấu

Chương trình được quan tâm nhiều nhất