Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Tính Toán Khối Lượng Thanh Toán, Quản Thi Công
Tính dự toán của công trình ngành cầu đường.
Tính dự toán của công trình xây dựng.
Quản lý tiến độ thi công, vật tư, nhân lực bằng MS Project.
Chương trình được quan tâm nhiều nhất