Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Tính Toán Kết Cấu
Sử dụng thành thạo SAP2000 trong các bài toán tĩnh định và siêu tĩnh. Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kết cấu BTCT dầm, khung, móng băng. Hướng dẫn ứng dụng SAP 2000 trong quy trình thiết kế dầm, khung không gian, móng băng theo TCVN
Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kcấu nhà cao tầng. Ứng dụng phầm mềm ETABS và SAFE trong quy trình thiết kế kết cấu nhà cao tầng.
Dùng phần mềm NOVA để thiết kế đường (trắc dọc, trắc ngang, tính khối lượng đào đắp....)
Dùng phần mềm MIDAS để thiết kế cầu (cầu liên tục)
Hệ thống hóa kiến thức kết cấu chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, ứng dụng SAP hoặc Etabs, safe để từng bước giải các công trình khác nhau
Hệ thống hóa kiến thức bê tông 1,2 . thiết kế kết cấu nhà cao tầng. Ứng dụng phầm mềm ETABS và SAP 200 trong quy trình thiết kế kết cấu từ nhà thấp tầng đếnnhà cao tầng. ...
Chương trình được quan tâm nhiều nhất