Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Nghiệp Vụ Xây Dựng
Nghiệp vụ Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản
Nghiệp vụ Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản
 
 
  
 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

 

* Kiến thức cơ sở (Tổng thời lượng là 40 tiết học)

* Kiến thức chuyên môn về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Tổng thời lượng là 24 tiết học )bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

Chuyên đề 1: Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản

a) Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản

b) Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản

c) Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

d) Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

đ) Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

e) Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

g) Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch

h) Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản

Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản

b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản

c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới

d) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới

đ) Kỹ năng môi giới bất động sản

e) Marketing bất động sản

g) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản

h) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sảnChương trình được quan tâm nhiều nhất