Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Thể Hiện Bản Vẽ
Cách đọc bản vẽ kiến trúc(1,5 tháng) - DAKT
Giúp học viên hiểu rõ và thể hiện nhanh chóng, khoa học, chính xác các loại bản vẽ kiến trúc-xây dựng
Mục tiêu:

- Giúp học viên hiểu rõ và thể hiện nhanh chóng, khoa học, chính xác các loại bản vẽ kiến trúc-xây dựng

Nội dung:

- Sử dụng mô hình không gian giúp hviên hiểu rõ bản vẽ KT-XD: tổng thể, mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt, chi tiết

- Các cấu tạo kiến trúc thông dụng, các pp thể hiện

- Các cấu tạo kết cấu CT dân dụng thông dụng, các pp thể hiện (chỉ dành cho hv ngành XDDD)

- Các cấu tạo CT cầu, đường, các pp thể hiện (chỉ dành cho hv ngành Cầu, Đường)

- Quản lý hồ sơ bản in

Đối tượng:

- Đã học xong môn AC

Chương trình được quan tâm nhiều nhất