Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Các khóa tổng hợp
Kỹ thuật viên Tin học Cầu đường (6 tháng) - KTVC2017
Sử dụng công cụ tin học hỗ trợ 3 nhóm kỹ năng thiết yếu cho kỹ sư cầu đường: Thể hiện bản vẽ và đọc hiểu các bản vẽ cầu đường, phân tích và thiết kế kết cấu đường, kết cấu cầu, quản lý cầu đường (dự toán công trình và quản lý tiến độ cho nghành cầu đường)
  Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức 6 mô đun IU01, IU02, IU03, IU04, IU05, IU06 của thông tư 03 - BTTTT để thi lấy chứng chỉ sử dụng CNTT cơ bản.

        - Sử dụng công cụ tin học hỗ trợ 3 nhóm kỹ năng thiết yếu cho kỹ sư cầu đường: Thể hiện bản vẽ và đọc hiểu các bản vẽ cầu đường, phân tích và thiết kế kết cấu đường, kết cấu cầu, quản lý cầu đường (dự toán công trình và quản lý tiến độ cho nghành cầu đường)

       - Cung cấp toàn bộ hệ thống công cụ tin học phục vụ công tác thiết kế, thi công và quản lý cầu đường cho các kỹ sư cầu đường trong tương lai.

       - Ứng dụng tin học thành thạo trong các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các công trình thực tế.

Nội dung:

       - Trang bị cho học viên kiến thức tin học cơ bản

       - Sử dụng thành thạo tin Excel lập bảng tính cho ngành cầu đường

       - Cung cấp hệ thống công cụ tin học hỗ trợ các kỹ năng thiết yếu của ngành cầu đường:

               + Lập các bảng tính toán bằng Excel

               + Thể hiện và đọc hiểu bản vẽ cầu đường bằng autocad 2016

               + Phân tích và tính toán kết cấu cầu đường bằng ADS & VNROAD

               + Phân tích và tính toán kết cấu cầu bằng Midas Civil

               + Tính khối lượng, giá và quản lý công tác cầu đường

Môn học:

       - Chuẩn CNTT cơ bản (gồm 6 mô đun)

       - Autocad 2016


       - Cách đọc bản vẽ cầu đường

       - Thiết kế đường với ADS & VNROAD

       - Thiết kế cầu với Midas Civil

       - Dự toán công trình

       - Thi cuối khóa và bằng kỹ thuật viên

Đối tượng:

- Kỹ sư và SV ngành Xây dựng Cầu đường
 

Chương trình được quan tâm nhiều nhất