Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Kỹ Năng Tin Học Bản
Chuẩn CNTT Nâng cao
Gồm 9 mô đun: xử lý văn bản nâng cao; sử dụng bảng tính nâng cao; sử dụng trình chiếu nâng cao; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu; thiết kế đồ họa hai chiều; biên tập ảnh; biên tập trang thông tin điện tử; an toàn, bảo mật thông tin; sử dụng phần mềm kế hoạch dự án
      Mục tiêu:

- Cung cấp kiến thức 6 mô đun IU07, IU08, IU09, IU10, IU11, IU12, IU13, IU14, IU15 của thông tư 03 - BTTTT để thi lấy chứng chỉ sử dụng CNTT nâng cao.

 Nội dung:

-   Xử lý văn bản nâng cao.

-   Sử dụng bảng tính nâng cao.

-   Sử dụng trình chiếu nâng cao.

-   Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

-   Thiết kế đồ họa hai chiều.

-   Biên tập ảnh.

-   Biên tập trang thông tin điện tử

-   An toàn, bảo mật thông tin.

-   Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.

Đối tượng:

      -   Đã đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản
Chương trình được quan tâm nhiều nhất