Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Kỹ Năng Tin Học Bản
Chuẩn CNTT cơ bản
Cung cấp kiến thức 6 mô đun IU01, IU02, IU03, IU04, IU05, IU06 của thông tư 03 - BTTTT để thi lấy chứng chỉ sử dụng CNTT cơ bản.
     Mục tiêu:

- Cung cấp kiến thức 6 mô đun IU01, IU02, IU03, IU04, IU05, IU06 của thông tư 03 - BTTTT để thi lấy chứng 
chỉ sử dụng CNTT cơ bản.

 Nội dung:

-   Hiểu biết về CNTT cơ bản.

-   Sử dụng máy tính cơ bản.

-   Xử lý văn bản cơ bản.

-   Sử dụng bảng tính cơ bản.

-   Sử dụng trình chiếu cơ bản.

-   Sử dụng Internet cơ bản.

Đối tượng:

      -   Đã có kiến thức đại cương về tin học
Chương trình được quan tâm nhiều nhất