Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Thể Hiện Bản Vẽ
Autocad 2016(1,5 tháng) - AC
Giúp học viên hiểu rõ và thể hiện nhanh chóng, khoa học, chính xác các loại bản vẽ kiến trúc-xây dựng. Giúp học viên hiểu được cấu tạo chi tiết bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công
          
Mục tiêu
:

        -  Sử dụng thành thục phần mềm ACAD, nắm vững quy trình thực hiện bản vẽ kiến trúc xây dựng.

        -  Giúp học viên hiểu rõ và thể hiện nhanh chóng, khoa học, chính xác các loại bản vẽ kiến trúc xây dựng.

Nội dung
:

        -  Kỹ năng thể hiện và quản lý bản vẽ nhanh, đẹp, chính xác và khoa học.

        -  Sử dụng mô hình không gian giúp học viên hiểu rõ bản vẽ KT-XD: tổng thể, mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt, chi tiết.

        -  Sử dụng các phần mềm hỗ trợ ACAD.

        -  Các cấu tạo kiến trúc thông dụng, các pp thể hiện:

             
 + Các cấu tạo kết cấu CT dân dụng thông dụng, các pp thể hiện ( chỉ dành cho SV ngành XDDD)

               + Các cấu tạo CT cầu, đường, các pp thể hiện( chỉ dành cho SV ngành cầu đường)

Đối tượng
:

        -  Biết sử dụng Windows và có một số kiến thức cơ bản về tin học.
Chương trình được quan tâm nhiều nhất