Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Thể Hiện Bản Vẽ
Thiết kế ý tưởng kiến trúc bằng Sketchup (1 tháng) - SK
Sử dụng thành thục phần mềm Sketchup trong thiết kế ý tưởng kiến trúc.
Mục tiêu:

      - Sử dụng thành thục phần mềm Sketchup trong thiết kế ý tưởng kiến trúc.

Nội dung:

      - Ứng dụng phần mềm Sketchup trong thiết kế ý tưởng kiến trúc.

      - Thể hiện phương án kiến trúc

Đối tượng:

      - Biết sử dụng Windows.

      - Biết đọc bản vẽ kiến trúc.

Chương trình được quan tâm nhiều nhất