Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Tính Toán Kết Cấu
Thiết kế kết cấu công trình với ETABS - SAP2016 ( 2 tháng ) - SE
Hệ thống hóa kiến thức bê tông 1,2 . thiết kế kết cấu nhà cao tầng. Ứng dụng phầm mềm ETABS và SAP 200 trong quy trình thiết kế kết cấu từ nhà thấp tầng đến nhà cao tầng.


Mục tiêu:

       - Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kcấu nhà cao tầng

       - Hệ thống hóa kiến thức BTCT 1, 2

       - Ứng dụng phần mềm ETABS và SAP2000 trong quy trình thiết kế kết cấu nhà thấp tầng, cao tầng.

Nội dung:

       - Nguyên lý thiết kế nhà thấp tầng.

       - Nguyên lý thiết kế nhà cao tầng: Phân tích và tổ hợp tải trọng tác dụng lên nhà cao tầng.

       - Kỹ năng sử dụng phần mềm ETABS, SAP2000, phân tích và tính toán kết cấu.

       - Thực hành thiết kế nhà thấp tầng( 5 tầng) với phần mềm SAP2000.

       - Thực hành thiết kế nhà cao tầng với phần mềm ETABS và một số công cụ hỗ trợ.

       - Tính thép cột, dầm, sàn, vách.

       - Lên bản vẽ kết cấu và thống kê thép.

Đối tượng:

       - Kỹ sư và SV ngành xây dựng dân dụng

       - Đọc hiểu bản vẽ kiến trúc.

       - Đã học bê tông cốt thép 1, 2

Chương trình được quan tâm nhiều nhất