Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Nghiệp Vụ Xây Dựng
Nghiệp vụ Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản
Nghiệp vụ Định giá bất động sản
Nghiệp vụ Môi giới bất động sản
Nghiệp vụ Quản lý & vận hành nhà chung cư
Cung cấp kiến thức pháp luật và chuyên môn về nghiệp vụ GSTC; phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế cho các cá nhân trực tiếp tham gia GSTC.
Nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình xây dựng
Cung cấp kiến thức pháp luật và chuyên môn về nghiệp vụ QLDA; phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế cho các cá nhân trực tiếp tham gia QLDA
Học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” theo đúng quy định của Luật và Thông tư số 10/2010/TT-BKH (chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc là điều kiện để tham gia mọi hoạt đọng đấu thầu tại Việt Nam)
Cung cấp kiến thức tổng quan về công tác định giá; phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế cho các cá nhân trực tiếp tham gia công tác định giá xây dựng.
Chương trình được quan tâm nhiều nhất