Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Tính Toán Kết Cấu
ỨNG DỤNG SAP, ETABS, SAFE TRONG THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO TỪNG LOẠI CÔNG TRÌNH
Hệ thống hóa kiến thức kết cấu chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, ứng dụng SAP hoặc Etabs, safe để từng bước giải các công trình khác nhau
 Mục tiêu:

- Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kcấu.

- Ứng dụng phầm mềm SAP,  ETABS và SAFE trong quy trình thiết kế kết cấu  mọi loại công trình

Nội dung:

- Nguyên lý thiết kế kết cấu:  Phân tích và tổ hợp tải trọng tác dụng lên các công trình khác nhau .

- Kỹ năng sử dụng phầm mềm SAP, ETABS phân tích và tính toán kết cấu.

- Sử dụng phầm mềm SAFE thiết kế sàn, móng.

- Tính toán 1 số công trình cụ thể để thể hiện sự hiệu quả khi dùng các phần mềm.

Đối tượng:

 - Kỹ sư và SV ngành xây dựng dân dụng

- Đọc hiểu bản vẽ kiến trúc.

- Học cơ kết cấu 1,2,3 - Đã học bê tông cốt thép 1,2.

Chương trình được quan tâm nhiều nhất