Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Chuyên đề Green Building
Bố trí và thiết kế chi tiết kết cấu BTCT bằng Revit Structure (RST) và AutoCAD Structural Detailing (ASD) (1,5 tháng)
Sử dụng RST bố trí hệ kết cấu CT hoặc kết xuất và hiệu chỉnh hệ kết cấu CT từ bản vẽ kiến trúc tương ứng (RAC) xây dựng sơ đồ tính cho công cụ tính toán và phân tích kết cấu Robot.


1. Mục tiêu:

- Sử dụng RST bố trí hệ kết cấu CT hoặc kết xuất và hiệu chỉnh hệ kết cấu CT từ bản vẽ kiến trúc tương ứng (RAC) xây dựng sơ đồ tính cho công cụ tính toán và phân tích kết cấu Robot.

- Sử dụng tính năng đặt cốt thép cho các cấu kiện móng, cột, dầm, sàn theo TCVN.

- Cài đặt thông số và kết xuẩt với ASD để vẽ tự động bản vẽ chi tiết kết cấu theo TCVN.

- Sử dụng phần mềm ASD thiết kế và thống kê chi tiết kết cấu bêtông cốt thép theo TCVN


2. Nội dung

- Dựng lưới trục và cao trình cho dự án hoặc lấy thông tin hệ kết cấu từ bản vẽ kiến trúc tương ứng (RAC)

- Vẽ móng, cột, dầm, sàn và hiệu chỉnh

- Đặt thép cho móng, cột, dầm, sàn

- Làm việc với family

- Cài đặt thông số và kết xuẩt với ASD ra bản vẽ chi tiết

- Cài đặt thông số bản vẽ theo TCVN

- Sử dụng ASD vẽ tự động các cấu kiện BTCT: móng, cột, dầm, sàn

- Sử dụng chế độ vẽ bán tự động của ASD vẽ các cấu kiện BTCT: móng, cột, dầm, sàn

- Thống kê cốt thép và in bản vẽ theo TCVN.


3. Đối tượng:

- Kỹ sư và SV ngành xây dựng dân dụng đã học RAC

Chương trình được quan tâm nhiều nhất