Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Các khóa tổng hợp
Kỹ thuật viên Tin Học xây dựng, QLDA, Thủy lợi - Thủy điện (6 tháng) - KTVX2017
Sử dụng công cụ tin học hỗ trợ 3 nhóm kỹ năng thiết yếu cho kỹ sư xây dựng: vẽ kiến trúc-xây dựng, phân tích và thiết kế kết cấu, quản lý xây dựng (dự toán công trình và quản lý tiến độ) ứng dụng thành thạo trong đồ án môn học, đồ án tố nghiệp, các công trình thực tế
    

 Mục tiêu:

       - Cung cấp kiến thức 6 mô đun IU01, IU02, IU03, IU04, IU05, IU06 của thông tư 03 - BTTTT để thi lấy chứng chỉ sử dụng CNTT cơ bản.

       - Sử dụng công cụ tin học hỗ trợ 3 nhóm kỹ năng thiết yếu cho kỹ sư xây dựng: vẽ kiến trúc-xây dựng, phân tích và thiết kế kết cấu, quản lý xây dựng (dự toán công trình và quản lý tiến độ)

       - Cung cấp toàn bộ hệ thống công cụ tin học phục vụ công tác thiết kế, thi công và quản lý xây dựng cho các kỹ sư xây dựng tương lai.

       - Ứng dụng tin học thành thạo trong các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các công trình thực tế.

Nội dung:

       - Cung cấp hệ thống công cụ tin học hỗ trợ các kỹ năng thiết yếu của ngành xây dựng:

            + Đọc & Thể hiện bản vẽ xây dựng

            + Phân tích và tính toán kết cấu công trình từ thấp tầng đến cao tầng

            + Tính khối lượng, giá và quản lý công tác xây dựng

Môn học:

       - Chuẩn CNTT cơ bản (gồm 6 mô đun)

       -  Autocad 2017

       -  Cách đọc bản vẽ kiến trúc

       -  Cách đọc bản vẽ kết cấu

       - Tính kết cấu với SAP (nhà 5 tầng), Etabs & Safe (nhà 15 tầng)

       - Dự toán công trình

       - Thi cuối khóa và bằng kỹ thuật viên

Đối tượng:

       - Kỹ sư và SV ngành Xây dựng dân dụng, Cầu đường, Thủy lợi, Kinh tế xây dựng…

       - Kỹ sư, SV ngành XDDD có thể chọn môn Thiết kế nhà cao tầng bằng Etabs – Safe thay cho SBA

       - Kỹ sư, SV ngành cầu đường thay môn SBA bằng môn ADS & VNROAD

 

Chương trình được quan tâm nhiều nhất