Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Tin Học Nghề
Tin học Nghề Cấp III
Mục tiêu của tin học nghề phổ thông nhằm hình thành cho học sinh (HS) một số kỹ năng máy tính giúp cho các công việc sau này., . . . .

Mục tiêu:

       - Mục tiêu của tin học nghề phổ thông nhằm hình thành cho học sinh (HS) một số kỹ năng máy tính giúp cho các công việc sau này., . . . .

       - Nắm được các thành phần cơ bản của máy tính, mạng máy tính, thiết bị và phần cứng máy tinh…

       - Có khả năng tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa máy tính, mạng máy tính và một số thiết bị thông thường kèm theo máy tính.

       - Sử dụng thành thạo máy tính, khai thác mạng máy tính để quản lý dữ liệu, tổ chức hệ thống thông tin, khai thác và phát triển các phần mềm phục vụ hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp.

       - Phát hiện khả năng giải toán nhanh bằng máy tính cầm tay để bồi dưỡng thi TP cộng điểm khuyến khích thi vào THPT.

Nội dung:

       - Hiểu được một số kiến thức cơ bản về Tin học.

      - Hiểu và vận dụng CNTT để hỗ trợ quá trình tư duy, hình thành ý tưởng mới cũng như lập kế hoạch giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tế.

       - Hiểu và sử dụng công cụ CNTT để chia sẻ, trao đổi thông tin và hợp tác với người khác một cách an toàn, hiệu quả.

      - Hiểu được các thành phần của hệ thống mạng để kết nối, điều khiển và khai thác các dịch vụ trên mạng, tổ chức và lưu trữ dữ liệu an toàn, bảo mật trên các bộ nhớ khác nhau với những định dạng khác nhau.

       - Cài được các hệ điều hành Windows: XP, Vista, 7,… và cài được một số phần mềm ứng dụng khác: Office, Cad, Sap, Font,…

Chế độ khuyến khích:

       - HS được cấp giấy chứng nhận nghề tin học phổ thông trong kỳ thi do Sở GD-ĐT tổ chức ở cấp THPT: Giỏi: 3,0 điểm; Khá: 2,0 điểm; Trung bình: 1,0 điểm.

Đối tượng:

      -  Học sinh đang học lớp 10, 11, 12 của các trường THPT có nguyện vọng được học nghề phổ thông.

Chương trình được quan tâm nhiều nhất