Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Tin Học Nghề
Nghề Cắm Hoa
Thông qua việc tổ chức dạy nghề bộ môn cắm hoa, giúp học sinh hiểu một số kiến thức cơ bản về công cụ, kỹ thuật, quy trình công nghệ của việc cắm hoa

Mục tiêu:

- Giáo dục cho học sinh hiểu một số kiến thức cơ bản về công cụ, kỹ thuật, quy trình công nghệ và về an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với một nghề phổ thông đã học; hình thành cho học sinh một số kỹ năng sử dụng công cụ, kỹ năng thực hành kỹ thuật theo quy trình công nghệ để làm ra sản phẩm; phát triển hứng thú kỹ thuật và nhu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng vào lao động, thói quen làm việc có kế hoạch, tuân thủ quy trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn lao động, bước đầu có tác phong công nghiệp, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nội dung:

-  Biết chọn các dụng cụ, vật liệu cần thiết để cắm hoa.

-  Hiểu được nguyên tắc cắm hoa.

-  Rèn luyện kĩ năng cắm hoa, năng lực sáng tạo và khả năng thẫm mĩ của HS.

Chế độ khuyến khích:

      -  HS được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GD-ĐT tổ chức ở cấp THCS: Giỏi: 1,5 điểm; Khá: 1,0 điểm; Trung bình: 0,5 điểm.

Đối tượng:

      -  Học sinh đang học lớp 6, 7, 8, 9 của các trường có nguyện vọng được học nghề phổ thông.

Chương trình được quan tâm nhiều nhất