Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
Thông báo
Điểm thi Nghề THCS 2017

Đã có điểm thi Nghề THCS 2017. Xin mời phụ huynh, các em học sinh download file theo Chi nhánh về để xem.

Sau khi có kết quả thi nghề Trung học cơ sở năm học 2017-2018, Trung tâm tin học Enter thông báo tới các em  học sinh một số công việc sau:

1. Trung tâm đã gửi kết quả điểm thi nghề THCS năm học 2017-2018  tại các trường mà các em đang học. Các em có thể xem điểm tại bảng tin nhà trường, facebook, fage của trung tâm tin học enter , website enter.edu.vn.

2. Sau khi học sinh biết điểm, kiểm tra thông tin. Các trường hợp sai sót học sinh phải đến trung tâm để điều chỉnh thông tin trước ngày 5/11/2017 để trung tâm điều chỉnh về Sở  giáo dục để cấp giấy chứng nhận nghề

3. Học viên làm đơn phúc khảo về kết quả điểm nộp đơn phúc khảo tại trung tâm trước ngày 5/11/2017(đơn phúc khảo có mẫu tại trung tâm)

Nhận được thông báo này, Trung tâm tin học Enter rất mong các em phối hợp với trung tâm để thực hiện đúng./.

                                   

                                                                                                               GIÁM ĐỐC                           

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                  TH.S NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 
BẢNG ĐIỂM NGHỀ THCS 2017

- Trung Tâm Enter 1: 133 Lê Đình Lý - TP. Đà Nẵng

Tải về


- Trung Tâm Enter 2: 151 Nguyễn Lương Bằng - TP. Đà Nẵng

Tải về