Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Tin tức - sự kiện
Quảng Bình: Khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình
 (Xây dựng) - Hơn 5 năm triển khai chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh, các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước yêu cầu sử dụng 100% vật liệu này. Còn phần lớn các công trình dân sinh, người dân vẫn chưa quan tâm sử dụng đến. Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 87/UBND-XDCB về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.


Vật liệu xây không nung cần được ưu tiên sử dụng trong thi công xây lắp

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư xây dựng công trình và tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nội dung được quy định cụ thể: Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn Nhà nước lớn hơn 30% phải sử dụng vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây; công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây; công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung thì phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận theo quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, số tầng; đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây không nung cải tiến công nghệ sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy định, đồng thời đảm bảo giá thành khối vật liệu xây không nung không cao hơn giá thành khối vật liệu xây nung.

Giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan hàng năm tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác báo cáo về tình hình đầu tư, sản xuất, sử dụng vật liệu không nung trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu tại Thông tư số 13/2017/TT-BXD.

Để đưa vật liệu xây không nung đi vào thực tiễn, rất cần sự vào cuộc và triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành liên quan. Với vai trò là hạt nhân nòng cốt, Sở Xây dựng là đơn vị cần thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và chỉ thị, văn bản của tỉnh liên quan đến việc sử dụng vật liệu xây không nung trong công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cũng như chứng nhận sản phẩm hợp quy định, về chất lượng vật liệu như độ cứng, khả năng chịu nén, chịu áp lực của vật liệu xây không nung cần được kiểm định chất lượng một cách chính xác, công tâm nhằm đưa ra kết luận sản phẩm hợp quy, tạo tâm lý an tâm cho khách hàng và nhà thầu khi chọn mua sản phẩm.

Nhất Linh

Các bài viết khác