Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Tin tức - sự kiện
Đà Nẵng: Không để thiếu vốn ảnh hưởng đến tiến độ công trình
 (Xây dựng) - Theo thông tin từ UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan không để thiếu vốn là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình.


Chủ động đề xuất điều chuyển, bổ sung vốn đền bù giải tỏa, xây lắp cho các công trình không để thiếu vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ (Ảnh: TL).

Trong quá trình triển khai các công trình, nếu có nhu cầu bổ sung thêm vốn đền bù giải tỏa, xây lắp hoặc không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí thì phải chủ động đề xuất điều chuyển, bổ sung cho các công trình. Các quận, huyện thực hiện phân bổ đúng trọng tâm, trọng điểm và theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đối với các dự án mới, chỉ triển khai giải tỏa khi đảm bảo tính cần thiết, phù hợp quy hoạch, khớp nối đồng bộ hạ tầng, cân đối nguồn vốn, kiểm định chính xác và phải có phương án bố trí tái định cư trước khi quyết định chủ trương thực hiện dự án.

Các đơn vị căn cứ kế hoạch vốn năm 2018 được giao cho từng dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ chi trả đền bù giải tỏa, thi công đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ yêu cầu. Khi có khối lượng nghiệm thu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, không để dồn khối lượng thanh toán vào những tháng cuối năm.

Đồng thời, các đơn vị báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ, đặc biệt các công trình trọng điểm, các công trình xử lý môi trường, ngập úng, các công trình tái định cư, và các công trình giao đất cho Nhà đầu tư; chủ động đẩy nhanh thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành trước ngày 31/10/2018 làm cơ sở xem xét bố trí vốn triển khai năm 2019.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng Giải phóng mặt bằng là UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát tình hình thực hiện và đề xuất danh mục các dự án kéo dài, dự án còn tồn đọng hồ sơ đền bù giải tỏa cần giải quyết dứt điểm; tổng hợp, báo cáo gửi về Sở Xây dựng Đà Nẵng trước ngày 20/01. Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định trước ngày 30/01.

Các bài viết khác