Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Các khóa tổng hợp
Trang bị cho người học các kỹ năng thiết yếu về tin học và hệ thống hóa các kỹ năng diễn họa kiến trúc của một họa viên kiến trúc thực thụ.
Sử dụng công cụ tin học hỗ trợ 3 nhóm kỹ năng thiết yếu cho kỹ sư xây dựng: vẽ kiến trúc-xây dựng, phân tích và thiết kế kết cấu, quản lý xây dựng (dự toán công trình và quản lý tiến độ) ứng dụng thành thạo trong đồ án môn học, đồ án tố nghiệp, các công trình thực tế
Sử dụng công cụ tin học hỗ trợ 3 nhóm kỹ năng thiết yếu cho kỹ sư cầu đường: Thể hiện bản vẽ và đọc hiểu các bản vẽ cầu đường, phân tích và thiết kế kết cấu đường, kết cấu cầu, quản lý cầu đường (dự toán công trình và quản lý tiến độ cho nghành cầu đường)
Chương trình được quan tâm nhiều nhất