Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Tính Toán Kết Cấu
Phân tích & thiết kế kết cấu công trình bằng SAP2000 (2,5 tháng) - SBA
Sử dụng thành thạo SAP2000 trong các bài toán tĩnh định và siêu tĩnh. Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kết cấu BTCT dầm, khung, móng băng. Hướng dẫn ứng dụng SAP 2000 trong quy trình thiết kế dầm, khung không gian, móng băng theo TCVN
Mục tiêu:

- Sử dụng thành thạo SAP2000 trong các bài toán tĩnh định và siêu tĩnh.

- Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kết cấu BTCT dầm, khung, móng băng.

- Hướng dẫn ứng dụng SAP 2000 trong quy trình thiết kế dầm, khung không gian, móng băng theo TCVN.

Nội dung:

- Hướng dẫn sử dụng SAP2000 giải tính toán và phân tích các bài toán tĩnh định và siêu tĩnh.

- Nguyên lý thiết kế kết cấu dầm, khung, móng băng trên nền đàn hồi Winkler.

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737 -1995, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT TCVN 356 – 2006.

- Hướng dẫn quy trình thiết kế dầm, khung không gian, móng băng có sườn theo TCVN bằng SAP 2000.

Đối tượng:

- Đọc hiểu bản vẽ kiến trúc.

- Đã học cơ học kết cấu

Chương trình được quan tâm nhiều nhất