Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Tính Toán Khối Lượng Thanh Toán, Quản Thi Công
Dự toán công trình (1,5 tháng)
Tính dự toán của công trình xây dựng.
 Mục tiêu:

- Tính dự toán của công trình xây dựng.

Nội dung:

- Giới thiệu quy trình của dự án xây dựng, ứng dụng của dự toán công trình.

- Kỹ năng bóc tách khối lượng nhanh gọn, đầy đủ và chính xác.

- Hệ thống văn bản hiện hành quy định trong tính dự toán công trình.

- Định mức xây dựng, đơn giá, sử dụng phần mềm Excel, phần mềm tính dự toán.

Đối tượng:

- Đã biết sử dụng Windows.

- Biết đọc bản vẽ kiến trúc, xây dựng

Chương trình được quan tâm nhiều nhất