Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Chuyên đề Green Building
Họa viên kiến trúc chuyên nghiệp hiện đại (12 tháng) - HVKP
Đào tạo họa viên kiến trúc chuyên nghiệp, có kỹ năng diễn họa kiến trúc hiện đại trên nền tảng kiến thức mỹ thuật và nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình


1. Mục tiêu:

- Đào tạo họa viên kiến trúc chuyên nghiệp, có kỹ năng diễn họa kiến trúc hiện đại trên nền tảng kiến thức mỹ thuật và nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình
Chương trình được quan tâm nhiều nhất