Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Các khóa tổng hợp
Họa viên kiến trúc (5 tháng) - HVK2017
Trang bị cho người học các kỹ năng thiết yếu về tin học và hệ thống hóa các kỹ năng diễn họa kiến trúc của một họa viên kiến trúc thực thụ.
Mục tiêu:

        Trang bị cho người học các kỹ năng thiết yếu về tin học và hệ thống hóa các kỹ năng diễn họa kiến trúc của một họa viên kiến trúc thực thụ.

Nội dung:

       - Autocad 2016: Giúp học viên hiểu rõ bản vẽ kiến trúc - xây dựng, thể hiện nhanh chóng, khoa học và chính xác các loại bản vẽ kiến trúc - xây dựng bằng Autocad 2016

       - Phối cảnh công trình bằng 3DS Max hoặc Revit : Diễn họa phối cảnh công trình ở mức độ chuyên nghiệp.

Môn học:

       - Autocad 2016

 - Cách đọc bản vẽ kiến trúc

 - Vẽ phối cảnh công trình với 3DXMAX hoặc Revit

Đối tượng:

       - Sinh viên hệ cao đẳng, đại học ngành kiến trúc


Chương trình được quan tâm nhiều nhất