Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Tin tức - sự kiện
Đà Nẵng: Điều chỉnh đất dự trữ ven sông Cẩm Lệ
 (Xây dựng) - UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực đất dự trữ ven sông phía Bắc khu E - KDC Nam cầu Cẩm Lệ thuộc quận Cẩm Lệ.


Vệt đất dự trữ ven sông Cẩm Lệ được điều chỉnh lại.

Vị trí điều chỉnh thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch phía Bắc giáp sông Cẩm Lệ, phía Nam giáp đường hiện trạng rộng 20,5m, phía Tây giáp cầu Cẩm Lệ, phía Đông giáp khu đô thị sinh thái Hòa Xuân.

Tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch là 219.747m2. Các yêu cầu nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch gồm: Xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu đất lập quy hoạch. Phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng đât, dân cư, xã hội, kiên trúc cảnh quan, hạ tâng kỹ thuật, các quy định quy hoạch xây dựng liên quan đến khu vực.

Đối với quy hoạch sử dụng đất phải xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Hải Nam

Các bài viết khác