Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Tính Toán Khối Lượng Thanh Toán, Quản Thi Công
Dự toán cho ngành cầu đường – DTCT – 1,5 tháng
Tính dự toán của công trình ngành cầu đường.

 Mục tiêu:

- Tính dự toán của công trình cầu đường.

Nội dung:

- Giới thiệu quy trình của dự án cầu đường, ứng dụng của dự toán công trình.

- Kỹ năng bóc tách khối lượng nhanh gọn, đầy đủ và chính xác.

- Hệ thống văn bản hiện hành quy định trong tính dự toán công trình.

- Định mức xây dựng, đơn giá, sử dụng phần mềm Excel, phần mềm tính dự toán.

Đối tượng:

- Đã biết sử dụng Windows.

- Biết đọc bản vẽ ngành cầu đường

Chương trình được quan tâm nhiều nhất