Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Tính Toán Kết Cấu
Thiết kế kết cấu nhà cao tầng bằng ETABS – SAFE (2 tháng)
Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kcấu nhà cao tầng. Ứng dụng phầm mềm ETABS và SAFE trong quy trình thiết kế kết cấu nhà cao tầng.
Mục tiêu:

- Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kcấu nhà cao tầng.

- Ứng dụng phầm mềm ETABS và SAFE trong quy trình thiết kế kết cấu nhà cao tầng.

Nội dung:

- Nguyên lý thiết kế nhà cao tầng: Phân tích và tổ hợp tải trọng tác dụng lên nhà cao tầng .

- Kỹ năng sử dụng phầm mềm ETABS phân tích và tính toán kết cấu.

- Thực hành thiết kế kết cấu nhà cao tầng với phần mềm ETABS và một số công cụ hỗ trợ.

- Sử dụng phầm mềm SAFE thiết kế sàn, móng.

Đối tượng:


- Kỹ sư và SV ngành xây dựng dân dụng

- Đọc hiểu bản vẽ kiến trúc.

- Đã học bê tông cốt thép 1,2.

Chương trình được quan tâm nhiều nhất