Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
Gala về công nghệ tự động hóa thiết kế kiến trúc kết cấu với Revit
Gala về công nghệ tự động hóa thiết kế kiến trúc kết cấu với Revit - Phần 2
Buổi Gala "Giao lưu và khám phá công nghệ tự động hóa thiết kế kiến trúc, kết cấu với Revit"

  Video buổi Gala "Giao lưu và khám phá công nghệ tự động hóa thiết kế kiến trúc, kết cấu với Revit" tổ chức vào 18h00 ngày 05/01/2012 tại Đà Nẵng do Trung tâm Tin học Kiến Trúc-Xây Dựng & Nghiệp Vụ Enter tổ chức.